products“贴普乐” Lite

“贴普乐” Lite

用喜欢 的标签,贴出更时兴 的生涯 !

小巧 的机身,职掌 简朴 。
多彩的标签带,可以制造 特性 的标签。
和 “贴普乐” 一同 ,让逐日 的生涯 都变得心爱 时兴 吧!

标签带

Lite

 • LP15P 粉紅

 • LP15G 緑

 • LP15B 蓝

 • LP15W 白

 • LP15Y 黄

 • LP15R 紅

coharu 薄膜标签带

 • TPT15-001 植物

 • TPT15-002 花束

 • TPT15-003 窗户

 • TPT11-001 小鸟

 • TPT11-002 森林

 • TPT11-003 雨滴

coharu

 • MPT005 碎缤波点

 • MPT009 三色条纹

 • MPT010 粉色蕾丝

 • MPT012 小碎花

 • MPT014 米色帆布

 • MPT016 粉紅水珠

 • MPT017 薄荷蓝水珠

 • MPT018 紫色格朵

 • MPT020 棉花云朵

 • MPT024 小兔子

 • MPT025 小屋

 • MPT026 糖果粉

 • MPT028 四叶草

 • MPT029 粉色方格

 • MPT030 蓝色方格

 • MPT031 粉色小雏菊

 • MPT032 黄色小雏菊

 • MPT033 拼布

 • MPT036 爱心

 • MPT038 紫色纽扣

 • MPT041 粉颜色 带

 • MPT042 黄色蝴蝶结

 • MPT043 派对彩旗

 • MPT044 蓝色星空

 • MPT045 水玉插画

 • MPT046 蓝色文具

 • MPT047 粉色三角

 • MPT048 浅笑 点点